Mini-creche Boe-Boe

Kleinschalig, Professioneel en Vertrouwd!

Foto's

Woonkamer (...
Image Detail

Contactgegevens

Mini-creche Boe-Boe
Verlaat 67
2451 ZN Leimuiden
T: 0172-507523 
M: 06-20495650
E: info@boe-boe.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
van 7:00 tot 19:00 uur

KvK nummer:51929724
Registratienummer LRK:
136285041


 

 

9.1 Uurtarief Boe-Boe

Boe-Boe vraagt een uurtarief van €5,60 en biedt opvang aan kinderen die minimaal 7 uur per dag opvang nodig hebben.

 

9.2 Tarief Gastouderbureau

Boe-Boe staat geregistreerd bij gastouderbureau Kids First. Zie voor meer informatie de website: www.kidsfirstgastouderbureau.nl

 

9.3 Boe-Boe is dicht in verband met ziekte gastouder

Boe-Boe is dicht als de gastouder ziek is. De ouder hoeft in dat geval geen uren te betalen.

 

9.4 Boe-boe is dicht in verband met feestdagen

Op officiële feestdagen (zie ook 5.6)  betaalt de ouder Boe-Boe door.

 

9.5 Ouder belt af in verband met ziek kind

De ouder reserveert uren bij Boe-Boe. Dat betekent dat er geen ander kindje kan worden opgevangen op die plaats en ook de boodschappen al in huis zijn. Daarom zal de ouder doorbetalen als het kind ziek is. Bij ziekte langer dan 1 week betaalt de ouder alleen de reserveringskosten (50 % van het gereserveerde uurtariefom een dag vrij te houden voor als het kind weer beter is.)

 

9.6 Vakantie van de kinderen

Omdat Boe-Boe geen nieuwe kinderen kan aannemen tijdens kortdurende vakanties van de kinderen, worden deze uren doorbetaald aan Boe-Boe.

 

9.7 Ruildag

Een dag ruilen kan altijd, mits dit in goed overleg gebeurt en het aantal kinderen het toelaat.

 

9.8 Aanmelden/intake/wenochtend

Als de ouder zijn/haar kind(eren) wil aanmelden bij Boe-Boe, dan kan dat telefonisch of via de mail (zie www.boe-boe.nl) Er zal contact opgenomen worden en, indien er plaats is,zal er een intakegesprek gepland worden.

Tijdens het intakegesprek is er de mogelijkheid om vragen te stellen over het beleidsplan. Aan de hand van het intakeformulier komen alle belangrijke gegevens van het kind op papier te staan. Ook het karakter van het kind, de rituelen en het dagschema zullen besproken worden. Ook zal er een rondleiding zijn door het huis. Mochten de ouders de opvang zien zitten, dan zullen we een wenafspraak maken. Een kind zal één ochtend komen wennen voordat de opvang echt van start gaat. Tijdens die ochtend  wordt gekeken hoe het met het kind gaat op Boe-Boe. Er kunnen dan nog vragen en onduidelijkheden worden doorgenomen. 

 

 9.9 Opzeggen

Ouders dienen een maand van te voren schriftelijk op te zeggen bij Boe-Boe. Voor het opzeggen bij het gastouderbureau, zie de website www.kidsfirstgastouderbureau.nl

 

9.10 Boe-Boe levert:

- Slabben

- Washandjes

- Spuugdoekjes

- Beddengoed

- Flessen (zonder speen)

- Sudo crème

- Vochtige billendoekjes

- Fruit

- Gezonde tussendoortjes

- Sap/ limonade/ thee

- Halfvolle melk

- Brood

- Broodbeleg

- Zonnebrand

 

9.11 Ouders geven mee:

- Poedermelk/ borstvoeding

- Speen voor op de fles

- Fopspeen

- Reservesetje kleding

- Eventueel knuffeltje voor in bed

- Slaapzak

- Slofjes

- Luiers (+/- 5 per dag)

- Indien gewenst een potje avondeten

Speelgoed van het kind zelf laten de ouders thuis. Wel mag er een knuffeltje worden meegenomen.

 

9.12 Plakboek

Er wordt op Boe-Boe geen gebruik gemaakt van een overdrachtsschrift. Wel wordt er gedurende de tijd dat het kind op Boe-Boe zit een plakboek gemaakt. Hier komen foto’s in van het kind op Boe-Boe, knutselwerkjes en liedjes. Zo heeft het kind een leuk naslagwerk na zijn tijd op Boe-Boe.

9.13 Ouderbijdrage

Boe-Boe vraagt aan de ouders om een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor onder andere de aanschaf van knutselmaterialen, cadeautjes voor Sinterklaas en verjaardagen en voor het maken van het plakboek.

1 dag:     €15,00 per jaar

2 dagen: €20,00 per jaar

3 dagen: €25,00 per jaar

4 dagen: €30,00 per jaar


Copyright © 2013. All Rights Reserved.